denne gang er det blomster fra foto og lånte ting.